Categorii produse

Oferte dedicate afacerii tale

  • Termeni si conditii SALES

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Preturi bune anul are”

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

Organizatorul campaniei promotionale este DORALY MARKETPLACE S.R.L., cu sediul social in Sos. Bucuresti - Urziceni (Pavilion P5) No. 16, Afumati, Ilfov Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J23/74/2018, CUI 38673179, atribut fiscal RO, cont bancar  RO86BUCU1111215954387RON  deschis la Alpha Bank – Dorobanti, denumită în cele ce urmează Organizator.

 

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.  Orice persoana care participa la aceasta  campanie promotionala  este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea  premiilor oferite de Organizator.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promoționala Preturi bune anul are” este organizata in conformitate cu cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificările și completările ulterioare. 

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Aceasta campanie promoțională se desfășoară in cadrul platformei online DORALY MARKETPLACE, www.doraly.ro .

 

 

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania promotionala se desfăşoară incepand cu data de 13.01.2020 pana la data de 19.01.2020.

 

 

SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

 

Poate participa la prezenta campanie orice persoana cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situarii domiciliului (denumit in prezentul Regulament “client”), pentru orice achizitie de produse aflate in campanie pe  www.doraly.ro. Pentru evitarea oricarui dubiu, produsele comercializate in aceasta campanie sunt semnalizate distinct pe www.doraly.ro prin etichete si bannere speciale astfel (cu titlu informativ):

 

 

 

Serviciile nu fac obiectul campaniei. De asemenea, pentru participarea la campania promotionala, achizitia produselor din campanie trebuie sa aiba loc in perioada 13.01.2020 -  19.01.2020. Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.

 

 

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

    

Campania promotionala consta in comercializarea produselor aflate in campanie si semnalizate conform descrierii din Sectiunea 5. 

 

  1. Conditii de acordare:

 

-       Pentru a putea participa la aceasta campanie promotionala, Clientul trebuie sa achizitioneze produsele semnalizate ca fiind in campanie de pe www.doraly.ro,  indiferent de valoare si cantitate. Serviciile, precum transportul, nu fac obiectul campaniei;

 

  • Cumparatorul poate adauga produsele aflate in campanie in cosul de cumparaturi, in limita stocului disponibil pentru acele produse;

 

-       Adaugarea unui produs in cosul de cumparaturi, fara a apasa pe butonul “Finalizeaza Comanda”, nu atrage dupa sine nicio obligatie Doraly, iar produsele respective vor putea fi achizitionate de catre alte persoane, fara a se garanta rezervarea acestora in favoarea Cumparatorului care a adaugat respectivele produse in cosul de cumparaturi;

 

-       In caz de indisponibilitate partiala sau totala, departamentul Customer Care va anunta Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitie de catre acesta la efectuarea Comenzii;

 

-       Pentru orice alte situatii, se aplica prevederile Termenilor si conditiilor generale disponibile la https://www.doraly.ro/Pagini/termeni-si-conditii.

 

 

  1. Returnare produse:

 

Orice returnare a produselor care au facut obiectul campaniei promotionale in temeiul prezentului regulament se va face cu respectarea politicii de returnare a produselor disponibila la  https://www.doraly.ro/Pagini/politica-de-retur.

 

 

SECŢIUNEA 7. TAXE 

 

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a clientului. 


Clientilor care participa la aceasta campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul Comercial).

 

 

SECŢIUNEA  8. DIVERSE

 

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, DORALY MARKETPLACE SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

 

SECŢIUNEA 9. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

 

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament. 

 

Regulamentul Oficial al promotiei poate fi solicitat in copie electronica in mod gratuit la numarele 021.9560 / 021.56980888 numar cu tarif normal, luni-vineri, orele 9.00 - 18.00, (exceptand sarbatorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat pe  https://www.doraly.ro/Pagini/termeni-conditii-sales

Pentru intrebari legate de campania promotionala, participantii pot suna la numarul de telefon 021.9560 / 021.56980888 incepand cu data de 13.01.2020- 19.01.2020 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.

 

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA PROMOTIEI

 

 

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va 

fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Legea aplicabila este legea romana.