Categorii produse
  • Castiga un VOUCHER

CAMPANIE Castiga un VOUCHER cuprins intre 5% si 15% reducere din valoarea produsului

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

1 – DESCRIERE CAMPANIE

1.1 DORALY Marketplace S.R.L. ofera clientilor, persoane fizice si/ sau juridice, care in perioada 12 Aprilie 2021 ora 08:00 si 16 Aprilie 2021 ora 17:00 adauga in cos un produs cu o valoare egala sau mai mare de 250 lei, de pe www.doraly.ro, si aplica codul de reducere transmis de catre Doraly.ro, o reducere cuprinsa intre 5% si 10% din valoarea produsului selectat de cumparator.

 

1.2 Pentru a primi Codul de Reducere, clientul trebuie sa trimita un mesaj pe pagina de Facebook doraly.ro sau pe chatul intern, cu linkul produsului pentru care doreste reducere.

1.3 Voucherul poate fi utilizat la cumpararea produselor cu valoare mai mare de 250 lei, de pe site-ul www.doraly.ro in perioada 12 Aprilie 2021 - 16 Aprilie 2021, in conditiile prezentului regulament.

1.4 Voucherul poate fi aplicat doar la comanda in curs si poate fi folosit o singura data de pe aceeasi adresa de email.

1.5  Codul de voucher va fi unic.

1.6 Reducerea la care clientul este indreptatit prin utilizarea Voucherului se cumuleaza cu orice alta promotie sau reducere aplicata  produsului achizitionat.

1.7 Voucherul de reducere nu se aplica si pentru valoarea costului de transport.

1.8 In cazul in care produsul sau produsele achizitionat sunt returnate, clientului i se vor restitui contravaloarea produselor achizitionate dupa aplicarea voucherului, precum si costul de transport in cazul in care produsul a fost trimis gresit sau a fost deteriorat pe transport. In cazul in care clientul a comandat produsul prezentat pe site-ul www.doraly.ro dar după recepționare s-a razgandit, acesta va suporta taxa de retur și i se va restitui doar contravaloarea produselor. Termenul de retur este de 14 zile.

2 – ORGANIZATORUL

2.1 Campania este organizata de DORALY Marketplace S.R.L. (denumit in continuare “Doraly” sau “Organizator”) cu sediul in Afumati, Soseaua București – Urziceni, Numarul 16, Pavilion P, Birou nr.3, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO38673179, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/74/10.01.2018, reprezentanta legal de domnul I. Gheorghe, in calitate de Administrator.

3 – DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse in valoare de minim 250 lei in perioada  promotionala 12 Aprilie 2021 ora 08:00 si 16 Aprilie 2021 ora 23:59 de pe site-ul www.doraly.ro.

4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Produsele participante la Campanie sunt selectate de catre Organizator. Nu toate produsele prezentate pe site-ul www.doraly.ro intra in campania de vouchere.

4 - CONDITII PRIVIND VOUCHER-ELE:

Clientul nu poate primi contravaloarea in bani a voucherelor.

Voucherele nu se pot folosi cumulat cu vouchere din alte campanii.

Clientul poate folosi un voucher o singura data.

Clientul poate folosi un singur voucher la achizitia unui produs sau a mai multor produse de pe site-ul www.doraly.ro, in perioada 12 Aprilie 2021 - 16 Aprilie 2021, conform prezentului regulament.

Voucherele se pot utiliza doar in perioada activa a campaniei.

 5 - CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a nu acorda voucherul  persoanelor care falsifica procedura de participare si/ sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda voucherul aferent.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, datorita fraudei, datorita problemelor tehnice, sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial.

6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

7 - LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

8 - ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii voucher-ului in bani sau a altor obiecte si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor/ valorii voucher-ului.

9 - TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de voucherele oferite.

10 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) pe pagina dedicata la adresa www.doraly.ro/......

11 - FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

12 - INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

13 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la acesta Campanie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legile privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.)

Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele personale privind persoana implicata, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creata in acest mod, va aduce la cunostinta drepturile, conforme cu legile privind protectia datelor cu caracter personal.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.

 

14 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind   voucherele acordate facute dupa  aplicarea si utilizarea acestora de catre clienti, asa cum se arata prin prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru fapte care provoaca imposibilitatea  acordarii unui vocuher catre un client. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

ORGANIZATOR

DORALY MARKETPLACE S.R.L