Categorii
 • Nota de informare prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. CINE SUNTEM NOI SI CUM NE PUTETI CONTACTA?

 

Doraly Marketplace SRL, cu sediul social in Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni nr.16, Pavilion P, Birou Nr. 3, Judet Ilfov, inregistrata la ORC sub nr. J23/74/2018, CUI RO38673179, avand datele de contact precizate mai jos (in continuare „Doraly” sau „Operatorul”), prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”) si a prevederilor legale aplicabile in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Aceasta nota de informare descrie de ce si cum prelucram datele cu caracter personal si ofera informatii privind drepturile dumneavoastra. Doraly actioneaza ca operator al datelor cu caracter personal, astfel cum este prevazut de GDPR.

 

NE PUTETI CONTACTA LA

Adresa: Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 16, Pavilion P, Birou Nr. 3, Afumati, Judet Ilfov

Site: https://www.doraly.ro/Pagini/contact

Email: [email protected]

 

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Date cu caracter personal sunt definite drept orice informatii privind o persoana fizica, care o identifica sau pot duce la identificarea acesteia.

Politica noastra este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare pentru aducerea la indeplinire a scopurilor previzionate. Astfel, solicitam clientilor nostri sa ne transmita datele cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar, pentru scopurile avute in vedere de Doraly.

Doraly prelucreaza o serie de date cu caracter personal, astfel cum este prevazut in cele ce urmeaza:

 • Nume, prenume;
 • Date de contact si/sau livrare (numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc.); Preferinte aflate in legatura cu tipurile de servicii si produse oferite de catre Doraly si/sau comercializate prin intermediul platformei (precum istoric de navigare, etc), evaluarea produselor si serviciilor, in masura in care clientii isi acorda consimtamantul in acest sens;
 • Identificatorul online al clientilor nostri, date de geolocalizare, varsta, sex, etc. se pot prelucra aferent accesarii Site-ului si navigarii in platforma, Doraly putand structura datele pe diverse categorii si criterii de interes, conform Politicii de cookies (pentru mai multe informatii accesati https://www.doraly.ro/Pagini/politica-cookie), in masura in care clientii si-au acordat consimtamantul in acest sens;
 • Vocea, in cazul in care clientii apeleaza call centerul Doraly;
4.

 

 1. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL SI, DACA ESTE CAZUL, DACA ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

In general, colectam date personale direct de la clientii nostri.

Putem prelucra datele cu caracter personal si indirect, prin primirea sau oferirea accesului la acestea si din partea clientilor si de la alte firme din grupul Doraly sau terte parti etc. In aceasta situatie, dupa caz, vom indeplini obligatiile de informare cu privire la activitatea de prelucrare, astfel cum este prevazut de GDPR.  

 

 1. SCOPURILE SI TEMEIURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Doraly prelucreaza date cu caracter personal pentru aducerea la indeplinire a scopurilor descrise in cadrul acestei sectiuni, in baza temeiurilor legale detaliate, astfel cum urmeaza:

 

Nr.

Scopurile prelucrarii

Temeiul legal

1.

Comercializarea produselor si prestarea serviciilor adiacente, precum gestionarea comenzilor si livrarea de produse aflate in legatura cu activitatea Doraly de administrare a platformei si site-ului www.doraly.ro si alte activitati conexe (respectiv informari privind status comanda, facturare servicii aferente livrarii, etc).

Executarea contractului

2.

Identificarea nevoilor clientilor, fidelizarii acestora, transmiterii de comunicari personalizate si imbunatatirii livrarii produselor si prestarii serviciilor

Consimtamant

3.

Gestiune economica, financiara, fiscala si administrativa

Respectarea obligatiilor legale

4.

Arhivarea documentelor si informatiilor

Respectarea obligatiilor legale

5.

Constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta

Obligatie legala/Interes legitim

6.

Formularea de raspunsuri asupra solicitarilor, plangerilor si reclamatiilor persoanelor vizate

Obligatie legala

7.

Transmiterea de comunicari de marketing in legatura cu ofertele si promotiile existente la nivelul Doraly

Consimtamant

 

 1. EXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Va aducem la cunostinta despre existenta la nivelul Societatii a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din Regulament. Doraly creaza sau analizeaza profiluri utilizand datele cu caracter personal colectate in special prin intermediul platformei, precum istoricul de navigare, preferinte, evaluarea produselor si serviciilor efectuata de dvs in site, segmentare clientela pe diverse criterii pentru imbunatatirea produselor/serviciilor Doraly, pentru a va transmite comunicari personalizate si a va oferi informatii despre care apreciem ca sunt de interes pentru dvs despre noi si/sau partenerii nostri, fara a lua decizii in baza acestei prelucrari care produc efecte juridice care va privesc sau va afecteaza semnificativ. In masura in care acest tip de prelucrare va produce efecte juridice care va privesc ori va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, Doraly va comunica detalii suplimentare si va solicita consimtamantul dvs, cu exceptia situatiei in care prelucrarea se intemeiaza pe o alta conditile de legalitate prevazuta de GDPR in acest caz.

 

 1.  PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pastram datele personale prelucrate doar atat timp cat este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex in cazul registrelor de contabilitate obligatorii si a  documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara etc.);
 • Pe durata derularii contractului/raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Doraly poate intra in contact in desfasurarea raporturtului juridic, daca legislatia aplicabila nu prevede o perioada mai indelungata pentru prelucrare;
 • Pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care Doraly  ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti;
 • Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti/clientii (de exemplu pe durata existentei unui cont activ in platforma, in cazul clientilor care au creat cont), pentru prelucrarile in scopul transmiterii de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, comunicari comerciale, respectiv pana la exercitarea dreptului de opozitie (opt-out) de catre dumneavoastra in acest sens;
 • Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant;
 • Timp de maxim 1 an [s1] pentru inregistrarile efectuate prin call-center;
 • In orice alte ipoteze ori in absenta unor cerinte legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastra de referinta pentru pastrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data incetarii relatiilor / ultimul contact dintre Doraly si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Doraly, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste situatiile in care Doraly ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Doraly este responsabil pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos.

Dreptul de acces

Aveti dreptul de acces, conform articolului 15 din GDPR, respectiv de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fiti informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastra, Doraly furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveti dreptul de a obtine de la Doraly, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din GDPR. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Atunci cand este posibil sau necesar vom face corectii (dupa caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la stergerea datelor

 

 

 

 

 

Aveti dreptul de a obtine din partea Doraly stergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din GDPR), fara intarzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze prevazute de Regulament, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 1. va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 2. va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Doraly sau de o terta parte si nu exista motive legitime care sa prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale in ceea ce priveste prelucrarea sau va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct
 1. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 1. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Doraly in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;
 1. alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

 

 

 

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (conform articolului 18 din GDPR) in urmatoarele cazuri :

 1. Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Doraly sa verifice exactitatea datelor;
 2. Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. Doraly  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 4. V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

 

Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ati furnizat catre Doraly,  intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fara obstacole din partea Doralyin cazul in care:

 1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; si
 2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Doraly la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata in scopul intereselor legitime urmarite de Doraly sau de o parte terta

In orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, Doraly nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs  sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct

Atunci cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimtamantul

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. , aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Dreptul de a depune o plangere sau o reclamatie

 

Daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la adresa de e-mail [email protected].

De asemenea puteti transmite/depune solicitarea dumneavoastra utilizand detaliile de mai jos:

Adresa: Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni nr.16, pavilion P, Birou Nr. 3, Judet Ilfov,

Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care le primim.

De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP").

 

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected], ori ne puteti transmite o o cerere scrisa la sediul social al Doraly Marketplace SRL sau o puteti depune personal in sediul din Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni nr.16, Pavilion P, Birou Nr. 3, Judet Ilfov.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, societatea noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Acesti pasi prealabili vor fi parcursi numai in masura in care avem indoieli rezonabile cu privire la identitatea persoanei vizate care adreseaza solicitarea.  Astfel, daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate.

In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informatiile vor fi furnizate de societatea noastra tot in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile, de regula o luna de la inregistrarea cererii. Această perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci când este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor.

Doraly va va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. In anumite situatii expres prevazute de legislatia aplicabila, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.

 

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Doraly va transmite/acorda acces/divulga datele cu caracter personal prelucrate conform prezentei note de informare, in principal si doar in masura in care acest lucru este necesar, catre urmatoarele categorii de entitati:

 • autoritatile publice;
 • parteneri comerciali (cum ar fi societati care comercializeaza produse si/sau servicii prin intermediul platformei noastre, etc) in legatura cu bunurile sau serviciile achizitionate de clientii nostri;
 • prestatori de servicii si/sau persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numele Doraly, in conformitate cu instructiunile primite de la noi si respecta aceasta nota de informare, legile privind protectia datelor si orice alte masuri adecvate de confidentialitate si de securitate (precum furnizori de servicii de marketing, prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale, prestatori de servicii de curierat, furnizor de procesare plati prin card, etc)

In mod obisnuit, datele vor fi transmise catre entitati din interiorul Uniunii Europene/Spatiului Economic European. Daca Doraly transmite datele dvs. cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzator, respectiv ca transmitem datele intr-o tara care asigura un nivel adecvat de protectie conform evaluarii de catre Comisia Europeana ori, daca se considera ca tara respectiva nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, vom cere tertei parti sa incheie un contract/acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care sa reflecte aceste din urma standarde sau sa ofere alte garantii adecvate in acest sens, precum si sa dovedeasca implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel de protectie similar cu cel existent pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in interiorul Uniunii Europene/Spatiului Economic European.

 

 1. CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR PERSONALE

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciile/produsele noastre, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre Doraly. Totusi, in masura in care ati optat sa accesati si sa utilizati platforma administrata de societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor, iar in lipsa detinerii de catre Doraly a acestor date nu vom putea oferi unele/toate produsele sau serviciile noastre.

Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia raportul juridic/contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra
 • societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a-si onora obligatiile asumate fata de dvs.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra la [email protected].

Prezenta Nota de informare poate fi supusa modificarilor, astfel ca va invitam sa o revizitati constant. In cazul in care Nota de informare va fi modificata cu privire la aspectele sale esentiale (e.g., identitatea operatorului, scopul prelucrarii), va vom comunica in prealabil acest fapt, prin mijloacele de comunicare utilizate in mod obisnuit in relatia dintre dumneavoastra si Doraly.