Categorii
  • Regulamentul campaniei „DORALY PLUS”

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “DORALY PLUS”” 

 

Art.1 Organizatorul Campaniei Promoționale  

 

1.1. Campania promoțională “DORALY PLUS” („Campania Promoțională”) este organizată de DORALY MARKETPLACE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 16, pav.P, etaj, birou nr. 3, com. Afumati, jud. Ilfov, cod unic de înregistrare RO38673179, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Bucureşti J23/74/2018, capital social 11.909.670 lei, subscris și vărsat integral (“Organizatorul”). 

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul https://www.doraly.ro/Pagini/regulament-doraly-plus pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale. 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. 

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfășurării  

 

2.1.      Campania promoțională poartă denumirea ”DORALY PLUS”

2.2.      Campania promoțională se desfășoară pe o perioada nedeterminată, pe platforma de comerț online  https://www.doraly.ro

2.3.      Promoția este valabila incepand cu data de 11 iulie 2022, numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoționala. 

 

Art.3 Produse participante la Campania Promoțională 

 

3.1.      Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă acordarea unor puncte de fidelizare produselor participante, comercializate pe platforma de comerț online https://www.doraly.ro (denumite în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale”, şi în mod colectiv “Produsele Campaniei Promoționale”), care au însemnul ”+x puncte” în condițiile menționate in prezentul Regulament. 

3.2.      Punctele de fidelizare acumulate pot fi folosite la achizitiile urmatoare. 

 

Art.4 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale   

 

4.1.      Modalitatea de acordare a punctelor 

4.1.1            Punctele “DORALY PLUS” pot fi obtinute doar de catre clientii care: 

                  - au cont creat pe platforma doraly.ro. Acestia se pot inregistra la adresa https://www.doraly.ro/client/register.

              - au plasat o comanda prin intermediul contului de client din platforma www.doraly.ro; comanda vizează produse care participă la Campania Promoțională în condițiile menționate la art. 3.1. de mai sus.   

                - dupa finalizarea comenzii continand Produsele Campaniei Promoționale, clientul primeste cate 1 punct DORALY PLUS la fiecare 1 RON cheltuit;   

                - costul de transport nu este luat in calcul pentru calculul punctelor;   

              - in sectiunea Contul Meu - Punctele Mele se pot vizualiza punctele acumulate si momentul in care acestea au devenit/vor deveni eligibile pentru utilizare.   

              - punctele devin eligibile doar dupa trecerea unui termen de 14 zile dupa achitarea integrala si livrarea comenzii, si doar in cazul in care produsele nu au fost returnate in acest interval.   

 

4.1.2      NU se aloca puncte in cazul:  

              - comenzilor anulate, oricare ar fi motivul anularii  

              - comenzilor nereceptionate, oricare ar fi motivul pentru care comanda nu a fost receptionata   

              - comenzilor plasate anterior datei de lansare a prezentei campanii.   

 

4.1.3       In cazul returnarii anumitor produse, clientul poate opta pentru: 

              - rambursarea contravalorii produselor returnate – caz in care nu se aloca punctele asociate acestor produse   

              - inlocuirea unui produs – in cazul in care produsul nou comandat si livrat este participant la Campanie, punctele aferente se vor aloca conform art. 4.2.1 pct.c).  

 

4.2.      Utilizarea punctelor acumulate 

4.2.1.      Valabilitatea punctelor castigate este de 180 zile de la momentul eligibilitatii punctelor. 

4.2.2.      Fiecare produs participant la Campania Promoționala “DORALY PLUS” are alocat un numar fix de puncte. 

4.2.3.      Valoarea unui punct acumulat este de 0,01 RON

4.2.4.      Pentru a putea folosi punctele acumulate in cont, utilizatorul trebuie sa fie autentificat pe platforma https://www.doraly.ro cu contul in care a acumulat puncte eligibile 

4.2.5.      Punctele vor putea fi utilizate doar în perioada Campaniei

4.2.6.      Punctele acumulate pot fi utilizate total/partial in pagina de checkout (“Pagina de finalizare comanda”) - sectiunea “Puncte de loialitate”, costul final al comenzii fiind diminuat cu contravaloarea totala/partiala a punctelor de loialitate. 

     Exemplu:   

     - Un utilizator are acumulate 5.000 de puncte de loialitate, care totalizeaza 50 lei.   

     - Comanda pe care acesta doreste sa o finalizeze are valoarea de 200 RON.   

     - Acesta are mai multe optiuni:   

         a) finalizeaza comanda fara a folosi punctele si va achita valoarea comenzii de 200 RON;   

        b) foloseste partial punctele disponibile, iar valoarea comenzii va scadea cu contravaloarea punctelor folosite. De exemplu, daca foloseste 2.000 de puncte, care reprezinta 20 lei, pentru noua comanda va avea de achitat 200-20 = 180 lei.   

        c) foloseste toate punctele disponibile in contul de client, adica toate cele 5.000 de puncte. Acestea reprezinta 50 lei, suma finala de plata pentru noua comanda va fi de 200-50 = 150 lei.   

 

4.2.7.      Punctele sunt netransmisibile. Generarea si utilizarea acestor puncte la plasarea unor comenzi va putea fi efectuată exclusiv de către clientul beneficiar al contului online  

4.2.8.      În cazul unor suspiciuni de frauda privind obținerea şi utilizarea de puncte, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula unilateral orice alocare sau folosire a acestor puncte, fără ca respectivul client să aibă dreptul de a pretinde daune interese sau contravaloarea acestor puncte 

4.2.9.      Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

4.2.10.      Punctele de loialitate pot fi utilizate pentru reducerea valorii finale a unei noi comenzi

 

4.4.      Reguli de returnare in contul utilizatorului a punctelor utilizate intr-o comanda:  

     - Se returneaza in contul clientului punctele de loialitate folosite la o comanda in cazul in care:

              - anularea s-a produs din motive independente de vointa clientului;   

              - se returneaza un produs livrat gresit;  

              - se returneaza un produs livrat defect/deteriorat/neconform.   

     - Nu se returneaza in contul clientului punctele de loialitate folosite la o comanda in cazul in care:

              - clientul s-a razgandit   

              - clientul nu receptioneaza comanda.  

 

Art.5 Dreptul și condițiile de participare

 

5.1.      De această Campanie Promoțională beneficiază orice:

              a) persoană fizică având domiciliul în România, care a împlinit vârsta de 18 ani; pentru persoanele sub această varstă este necesar acordul scris al părinților;  

              b) persoană juridică cu sediul social în România.  

 

5.2.      La această Campanie Promoțională pot participa toți clienții Organizatorului care:

              a) au cont deschis de client pe https://doraly.ro/Pagini/prelucrarea-datelor-caracter-personal;  

              b) comandă produse incluse în Campania Promoțională în condițiile menționate la art. 3.1. de mai sus;  

              c) comanda a fost achitată, livrată, şi nu a fost anulată de către client.  

 

 

Art.6 Protecția datelor cu caracter personal 

 

6.1.       Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți a faptului că datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia. 

6.2.       Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din Afumati, Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 16, pav.P, etaj, birou nr. 3, com. Afumati, jud. Ilfov sau la adresa de poștă electronică [email protected] 

6.3.       În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: 

              b) Adresa de email;  

              c) Număr de telefon;  

              d) Adresă de livrare.  

6.4.       Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în scopul organizării şi desfășurării Campaniei Promoționale; 

6.5.       Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe https://www.doraly.ro/ la adresa https://doraly.ro/Pagini/prelucrarea-datelor-caracter-personal

 

Art.7 Litigii

 

7.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente. 

 

Art.8 Dispoziții finale 

 

8.1.   Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online https://www.doraly.ro). 

8.2.   Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament. 

8.3.   Orice contestatie având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 16, pav.P, etaj, birou nr. 3, com. Afumati, jud. Ilfov sau la următoarea adresa de email: [email protected] 

8.4.   Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online https://www.doraly.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate. 

8.5.   În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri. 

8.6.   Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe https://www.doraly.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://www.doraly.ro la secțiunea “Regulamente”. 

 

 

 

 Doraly Marketplace SRL