Categorii
  • REGULAMENTUL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY SALE”

REGULAMENTUL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY SALE” 

 

 CAP. 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI. REGULAMENT. 

1.1. Organizatorul campaniei „BLACK FRIDAY SALE”, numita in continuare „Campania”, este DORALY MARKETPLACE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 16, pav.P, etaj, birou nr. 3, com. Afumati, jud. Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/74/2018, avand Cod Unic de Inregistrare RO38673179, denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul” sau „DORALY MARKETPLACE”.  

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii („Participantii”). 

1.3. Prezentul Regulament este intocmit conform legislatiei aplicabile in Romania. Acesta poate fi consultat in mod gratuit, de orice persoana interesata, pe intreaga durata a Campaniei, pe pagina Regulament BLACK FRIDAY SALE https://www.doraly.ro/Pagini/regulament-black-friday-sale .  

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta, si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor Regulamentului vor fi cuprinse in acte aditionale ale prezentului Regulament si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul https://www.doraly.ro , anterior intrarii acestora in vigoare.

1.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate sa fie mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile Regulamentului, iar, in caz de discrepanta, prevederile Regulamentului vor prevala.  

 

Preambul 

Campania „BLACK FRIDAY SALE” are 6 (sase) sectiuni valabile, astfel: 

-    17.10 - 31.10.2022: completarea Formularului pentru acces exclusiv la oferte incepand cu data de 1.11.2022  

-    01.11 - 30.11.2022: achizitionarea din marketplace-ul online https://www.doraly.ro, a oricaror produse  

-    Participantii care achizitioneaza produse de minim 350 lei (tva inclus) per comanda, exclusiv costul transportului, vor fi inclusi automat la tragerea la sorti pentru castigarea premiului Campaniei („Premiul”)

-    6.01.2023: tragerea la sorti a listei de potentiali castigatori (1 castigator si 4 rezerve, pentru cazul in care castigatorul extras nu poate fi validat)   

-    7.01.2023: validarea castigatorului final 

-    08.02 - 07.02.2023: acordarea Premiului catre castigatorului final.

 

CAP. 2 - TEMEIUL LEGAL. PERIOADA. ARIA DE DESFASURARE.  

2.1.      Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 365/7 iunie 2002 republicata si  cu completarile ulterioare, privind comertul electronic. 

2.2.      Campania se va derula in perioada 01 - 30.11.2022 inclusiv.  

2.3.      Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. 

2.4.      Campania este organizata si se desfasoara in marketplace-ul online https://www.doraly.ro, deschis pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, si este accesibila oricarui client al marketplace-ului online https://www.doraly.ro, persoana fizica, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament. 

 

CAP. 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE SI LA INSCRIEREA LA TRAGEREA LA SORTI A CASTIGATORULUI PREMIULUI CAMPANIEI. 

3.1.      Campania este destinata numai cumparatorilor persoane fizice. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza includerea in tragerea la sorti si acordarea premiului oricarui client cu privire la care exista indicii certe sau suspiciuni ca ar efectua cumparaturile in legatura cu activitatea comerciala a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate (PFA). 

3.2.      La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica („Participant”) care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

     a. a implinit varsta de 18 ani, este posesoare unei carti de identitate valabile; 

     b. are domiciliul stabil / resedinta pe teritoriul Romaniei;  

3.3.      Pentru a fi inscrisi automat in tragerea la sorti pentru castigarea Premiului Campaniei, pe langa conditiile de la pct.3.1. si 3.2., Participantii trebuie sa comande produse de minim 350 lei (tva inclus), per comanda, exclusiv costul transportului, in perioada 01.11 – 30.11.2022, comenzile fiind plasate pe https://www.doraly.ro

3.4.      Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si angajatii companiilor afiliate, indiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu, inclusiv rudele de gradul I ale acestora.  

3.5.      Nu pot participa la Campanie si nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora, sau persoanele fizice autorizate (PFA). 

3.6.      Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea, acceptarea si respectarea integrala, in mod expres si neechivoc, a prezentului Regulament. 

3.7.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a nu acorda premiul unui Participant care incalca prevederile prezentului Regulament. 

 

CAP. 4 – DESFASURAREA CAMPANIEI   

4.1.      Campania consta in aplicarea unor reduceri de pana la 50% (cincizeciprocente) fata de preturile de vanzare valabile inainte de perioada Campaniei, reducerile fiind marcate la fiecare produs. Campania este valabila in limita stocurilor disponibile.

4.2.      Un Participant se poate inscrie o singura data la Campanie, avand un singur cont de utilizator cu care participa. 

4.3.      Strict pentru Participantii care, in perioada 17.10 - 31.10.2022 completeaza Formularul disponibil in pagina Doraly din Facebook se acorda acces exclusiv la oferte in data de 01.11.2022, pe baza invitatiei ce va fi transmisa pe mail in dimineata de 01.11.2022.  

4.4.      In cazul in care, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor achizitionate prin comanda prin care se face inscrierea in Campanie, Participantul returneaza partial/total produsele din respectiva comanda, Participantul nu va fi inscris la tragerea la sorti.   

Sub conditia parcurgerii pasilor de la art. 4.2, 4.3 si 4.4 de mai sus, Participantul va fi inscris la tragerea la sorti („inscriere valida”) pentru castigarea Premiului. 

 

CAP. 5 – PREMIUL CAMPANIEI  

5.1.      In cadrul Campaniei va fi acordat urmatorul Premiu:

Nr. Crt.

Descriere Premiu

Numar Premii

Valoare (RON, TVA inclus)

1

1 x Voucher de cumparaturi in doraly.ro in valoare de 5000 RON  

si/ sau

1 x Plimbare cu Ford Mustang   condus de un influencer selectat de Organizator 

1

5000 

 

5.2.      Valoarea totala a premiului este de 5.000 RON (tva inclus). 

5.3.      Specificatiile voucherului de cumparaturi in doraly.ro in valoare de 5.000 RON (TVA inclus):

Perioada de valabilitate este pana la 31.03.2023  

- Se poate utiliza doar pentru cumparaturi online, pe https://www.doraly.ro

- Se poate utiliza pentru o singura achizitie 

- Se pot utiliza doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor disponibile pe www.doraly.ro 

- Produsele comandate pe baza voucherului nu se pot returna.

5.4.      Plimbarea cu Autoturismul se va realiza exclusiv pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti, pe ruta selectata de Organizator, pentru un intervalul maxim de 45 minute, Autoturismul fiind condus de influencerul @enjoymustang. Aceasta isi asuma raspunderea pentru orice situatii care pot apare pe durata acestei plimbari.

5.5.      Premiul este nominal, nu poate fi comercializat si nu poate fi atribuit sau cesionat unei alte persoane. 

 

CAP. 6 – DESEMNAREA, VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIA PREMIULUI CAMPANIEI

6.1.      Castigatorul Premiului oferit in cadrul Campaniei se va desemna prin tragere la sorti.

Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului Premiului Campaniei are loc utilizand platforma Random.org, ce foloseste principiului distribuirii si extragerii aleatorii, care va selecta automat 1 (un) castigator si 4 (patru) rezerve (potentiali castigatori) din baza de date ce contine toate inscrierile valide din Campanie, corespunzatoare perioadei Campaniei.

6.2.      Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 06.01.2023, la sediul DORALY MARKETPLACE. 

6.3.      Validarea castigatorului se va face dupa cum urmeaza: 

a. Castigatorul va fi contactat prin apel telefonic de catre Organizator, care ii va solicita  sa confirme faptul ca numele si prenumele inregistrate in contul prin care s-a efectuat comanda cu care a efectuat inscrierea in Campanie sunt complete si conforme cu inregistrarile din actul sau de identitate. 

b. In situatia in care castigatorul confirma toate informatiile mentionate anterior si accepta acordarea Premiului, acestuia i se comunica modalitatea de a intra in posesia premiului, precum si detaliile aferente plimbarii cu Autoturismul.  

c. In termen de 24 de ore de la data informarii privind castigarea Premiului, castigatorul are obligatia sa confirme acceptarea Premiului , inclusiv data la care este disponibil pentru plimbarea cu Autoturismul, prin transmiterea unui email de confirmare. 

6.4.      In situatia in care castigatorul nu este validat, sau refuza Premiul, sau nu confirma acceptarea Premiului in termenul specificat in art. 6.3, sau nu participa la plimbarea cu Autoturismul, atunci acesta va fi invalidat si se va apela la prima rezerva extrasa la tragerea la sorti, urmandu-se aceeasi procedura pana la epuizarea rezervelor pentru Premiul acordat. 

6.5.      Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul precizeaza faptul ca elementele componente ale Premiului, respectiv voucherul valoric in suma de 5.000 RON si plimbarea cu Autoturismul, nu sunt legate intre ele si castigatorul are posibilitatea sa opteze pentru acceptarea unuia sau a ambelor premii. 

 

CAP. 7 – RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

7.1.       Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Participant si/sau de catre persoanele care ii reprezinta legal in legatura cu produsele achizitionate. 

7.2.       In niciun caz Organizatorul nu va putea fi considerat responsabil pentru intarzierea punerii la dispozitie a Premiului sau in caz de imposibilitate a castigatorului de a beneficia de Premiu, in situatii ce nu pot fi controlate de Organizator.  

7.3.       Organizatorul isi declina orice raspundere cu privire la incidentele sau prejudiciile de orice natura care ar putea surveni in cursul plimbarii cu Autoturismul, fapt pe care castigatorul il recunoaste si accepta in mod expres. 

7.4.       Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau ca urmare a unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, etc. 

7.5.       Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea primirii Premiului, cauzata de schimbarea numarului de telefon al Participantului desemnat castigator. 

7.6.       Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale, conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale Participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. 

 

CAP. 8 – FORTA MAJORA

8.1.      Daca o situatie de forta majora – definita conform legii - impiedica sau intarzie total sau partial executarea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.  

8.2.      Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.  

8.3.      Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea Art. 1.4. 

 

CAP. 9 – PUBLICITATE 

9.1.   Prin participarea la Campanie, castigatorii autorizeaza Organizatorul sa le faca publice numele si sa difuzeze materiale foto si/sau video continand imaginea acestora, inclusiv din cursul plimbarii cu Autoturismul, fara ca aceasta sa confere dreptul la vreo remuneratie sau la un alt tip de avantaj, in afara de atribuirea Premiului. 

 

CAP. 10 – LITIGII SI RECLAMATII

10.1.   Toate reclamatiile, disputele, controversele sau neintelegerile ce decurg din sau in legatura cu prezentul Regulament si/sau Campania vor fi guvernate de, interpretate in cadrul, intelese si rezolvate in conformitate cu legislatia din Romania. 

10.2.   In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

10.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului de Marketing, in termen de maxim 2 (doua) zile de la producerea incidentului. In cazul depasirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie/reclamatie in legatura cu derularea Campaniei.  

Reclamatiile se pot trimite:

  1. prin posta/curier: la urmatoarea adresa: DORALY MARKETPLACE S.R.L.,  Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 16, pav.P, etaj, birou nr. 3, com. Afumati, jud. Ilfov
  2. electronic, prin email la urmatoarea adresa: [email protected].

           

CAP.11 – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1.    Prezentul Regulament este pus la dispozitia Participantilor, precum si la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate putand fi consultat gratuit, prin accesarea urmatorului link: https://www.doraly.ro/Pagini/regulament-black-friday-sale. 

11.2.    Participarea la Campanie implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

11.3.    Organizatorul Campaniei nu colecteaza si nu prelucreaza date cu caracter personal suplimentare, exceptand datele deja existente in sistemul informatic al Societatii si furnizate in mod direct de catre cumparatori, ca urmare a crearii contului de client in aplicatia doraly.ro.  

Datele sunt prelucrate strict pentru scopuri legate de organizare si desfasurare a Campaniei. 

Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat de catre DORALY MARKETPLACE, avand urmatoarele date de contact: [email protected].

11.4.    Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul desfasurarii Campaniei are la baza (i) interesul legitim al Organizatorului de a-si promova produsele si serviciile inclusiv prin organizarea campaniilor promotionale si (ii) relatia contractuala dintre Organizator si Participant la momentul inscrierii acestuia din urma in campanie, precum si in temeiul obligatiilor legale care incumba in sarcina Organizatorului in contextul Campaniei organizate, inclusiv, dar fara limitare la obligatiile in materie fiscala sau in materia arhivarii.

11.5.    Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei pot fi dezvaluite si firmelor de curierat cu care Organizatorul are contracte, exclusiv pentru livrarea produselor (daca se impune). 

11.6.    Numai in masura in care este necesar, datele personale vor putea fi, dezvaluite, de asemenea, urmatoarelor categorii de terti: autoritati ale statului, societati care furnizeaza produse si servicii Organizatorului (cum ar fi: agentii de marketing, furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica) si altor entitati (cum ar fi: autoritati de reglementare/contabili/auditori/avocati/alti experti externi), in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii. Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Organizatorul se asigura ca tertii carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezentul capitol si legislatia aplicabila. Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora. 

11.7.    In conformitate cu prevederile legale aplicabile, Participantii au dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, precum si dreptul de a se opune prelucrarii datelor lor cu caracter personal. De asemenea, acestia au dreptul sa solicite stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum si dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere (ANSPDCP) si de a se adresa justitiei. 

In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, Participantii vor adresa o cerere, adresata DORALY MARKETPLACE SRL, la adresa de email [email protected].

11.8.    Mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile la urmatoarele linkuri: https://doraly.ro/Pagini/informare-gdpr si https://doraly.ro/Pagini/prelucrarea-datelor-caracter-personal.

 

CAP. 12 – DISPOZITII FINALE 

12.1.    In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la, descalificarea Participantilor la Campanie.